Ca cao là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều flavonoid có tác dụng chống oxi hoá cholesterol xấu LDL và chống huyết khối trong các thử nghiệm in vitro. Để tìm hiểu khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người, các nhà khoa học tại ĐH Scranton (Mỹ) tiến hành nghiên cứu trên 23 tình nguyện viên ở độ tuổi từ 21-62. Tất cả các tình nguyện viên đều tuân theo chế độ ăn 1 (đối chứng) trong 4 tuần. Sau 2 tuần, nhóm tiếp tục ăn theo chế độ 2 (chế độ ăn 1 bổ sung 22g ca cao bột và 16g socola đen).

Kết quả phân tích máu ở thời điểm 24 giờ sau khi ăn theo chế độ 2 so với chế độ 1 cho thấy

  • - Tốc độ oxi hoá cholesterol xấu thấp hơn 6,6%
  • - Tổng lượng các chất chống oxi hoá trong huyết thanh cao hơn 4%
  • - Lượng cholesterol tốt HDL cao hơn 4%.

Kết quả nghiên cứu chứng tỏ bột ca cao và socola đen có tác dụng là giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm tốc độ oxi hoá chlolesterol LDL, tăng hàm lượng chất chống oxi hoá và tăng lượng cholesterol HDL trong máu.

Ying W. et al, 2001. Effects of cocoa powder and dark chocolate on LDL oxidative susceptibility and prostaglandin concentrations in human. American Journal Clinical Nutrition, 74: 596-602