Từ nhiều kết quả nghiên cứu chứng minh vai trò quan trọng của vitamin D3 đối với hệ tim mạch, Tetsuo và cộng sự đưa ra giả thiết: giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch của các bệnh nhân suy thận ở giai đoạn cuối bằng vitamin D3 nhằm kéo dài tuổi thọ của các bệnh nhân. Các tác giả tiến hành khảo sát trên 242 bệnh nhân, chia thành 2 nhóm:

  • Nhóm 1 (162 bệnh nhân): sử dụng vitamin D3 0,25 mcg-1,5 mcg
  • Nhóm 2 (80 bệnh nhân): không sử dụng vitamin D3

Kết quả phân tích thống kê sau thời gian 80 thàng theo dõi cho thấy tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch ở nhóm 2 cao hơn nhóm 1 71,3%. Điều này chứng tỏ vitamin D3 giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là ở bệnh nhân suy thận.

Tetsuo et al, 2004. Lower risk for cardiovascular mortality in oral 1-hydroxy vitamin D3 users in a haemodialysis population. Nephrol Dial Transplant, 19 (1): 179-184