Nghiên cứu Framingham Offspring Study do Harvard Medical School, Boston University, Tufts University thực hiện (2008) nhằm mục đích xác định mối liên hệ giữa sự thiếu hụt vitamin D và nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở người cao tuổi.

Phương pháp:

  • - Số người tham gia khảo sát: 1739, 55% nữ, 45% nam
  • - Độ tuổi trung bình: 59
  • - Chưa có tiền sử bệnh tim mạch
  • - Kiểm tra lượng 25-dihydroxy vitamin D (25-OH D) trong máu của các tình nguyện viên và theo dõi sức khỏe tim mạch
  • - Thời gian khảo sát: 5.4 năm

Kết quả:

  • - Tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở nhóm có nồng độ 25-OH D dưới 15 ng/ml là 8,9%, cao hơn so với nhóm có nồng độ 25-OH D trên 15 ng/ml (4,4%).
  • - Ở những người mắc bệnh cao huyết áp trong thời gian khảo sát, nhóm có nồng độ 25-OH D dưới 15 ng/ml có tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch khác là 14,2%, cao hơn so với nhóm có nồng độ 25-OH D trên 15 ng/ml (5,8%)
  • - Ở những người không mắc bệnh cao huyết áp trong suốt quá trình tham gia khảo sát, nhóm có nồng độ 25-OH D dưới 15 ng/ml cũng có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn so với nhóm có nồng độ 25-OH D trên 15 ng/ml (5,1% so với 3,5%)

Thomas et al, 2008. Vitamin D Deficiency and Risk of Cardiovascular Disease, Circulation, 117: 503-511