Nhóm nghiên cứu Hee Jung Park tiến hành thử nghiệm để tìm hiểu tác dụng của tảo Spirulina đối với sức khỏe tim mạch. Đồng thời tìm hiểu khả năng chống oxi hóa và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch của Spirulina ở người cao tuổi.

Phương pháp:

 - Thu thập thông tin về chế độ dinh dưỡng và thông số cần thiết tại thời điểm bắt đầu và kết thúc thử nghiệm

  ü  Nồng độ lipid trong máu: HDL, LDL, tổng cholesterol, tỉ lệ LDL/HDL, triglyceride

  ü  Nồng độ của các yếu tố miễn dịch: IL-2, IL-6, TNF-α, MCP-1, C3

  ü  Nồng độ của các yếu tố chỉ thị (biomarker) cho tính chống oxi hóa: TRARS, TAS, SOD, GPx

- Đối tượng: nam, nữ ở độ tuổi 60-87

- Số lượng: 78 người (43 nam, 35 nữ) được chia thành 2 nhóm

  ü  Nhóm thử nghiệm: được bổ sung Spirulina: 8 g/ngày

  ü  Nhóm đối chứng: dung giả dược (dùng placebo)

- Thời gian thử nghiệm: 16 tuần

Kết quả:

 - Nồng độ lipid trong máu

  ü  Cholesterol tổng số của cả nam và nữ đều thấp hơn so với thời điểm bắt đầu thử nghiệm và so với nhóm đối chứng

  ü  LDL cholesterol: ở nữ, nhóm có bổ sung Spirulina có nồng độ LDL cholesterol trong máu thấp hơn so với thời điểm bắt đầu và thấp hơn nhóm đối chứng

- Hệ miễn dịch: có sự gia tăng các yếu tố có lợi của hệ miễn dịch và giảm các yếu tố bất lợi ở nhóm bổ sung Spirulina.

- IL-2, cytokine quan tro5ngtrong việc kháng viêm, cần thiết để điều hòa phản ứng viêm: Ở nhóm sử dụng Spirulina (cả nam và nữ) có sự gia tăng đáng kể nồng độ IL-2 so với thời điểm bắt đầu thử nghiệm và so với nhóm đối chứng. Cụ thể ở nam tăng từ 9,43pg/ml lên 13,6pg/ml; ở nữ tăng từ 9,39pg/ml lên 13,8pg/ml. Sự gia tăng IL-2 giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Tính chống oxi hóa: Spirulina chứa nhiều thành phần có chức năng chống oxi hóa như vitamin B12, β-caroten, tocopherol, carotenoid, phycocyanin. Sau 16 tuần thử nghiệm, nhóm sử dụng Spirulina có các yếu tố chỉ thị (biomarker) tăng cao so với trước khi thử nghiệm và cao hơn so với nhóm đối chứng.

- Cụ thể nồng độ tổng các chất chống oxi hóa ở nhóm sử dụng Spirulina tăng đáng kể

  ü  Ở nữ tăng từ 1,6nmol/l tăng từ 2,2nmol/l

  ü  Ở nam tăng từ 1,7nmol/l tăng từ 2,1nmol/l

Kết luận:

Kết quả thử nghiệm chứng minh Spirulina có hiệu quả tích cực trong việc giảm lipid trong máu, tăng cường chức năng của hệ miễn dịch và chống oxi hóa ở người cao tuổi.

Park H.J. et al, 2008. A randomized double-blind, placebo-controlled study to establish the effects of Spirulina in elderly Koreans. Ann Nutr Metab, 52 (4): 322-328