Có nhiều nghiên cứu chứng minh sự thiếu hụt vitamin D làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tuy nhiên, nguồn vitamin D bổ sung từ thực phẩm có làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay không vẫn còn là điều đáng quan tâm. Do đó, Qi S. và cộng sự (2010) nghiên cứu tác dụng của việc bổ sung vitamin D đối với sức khoẻ tim mạch ở 74272 phụ nữ, 44592 nam giới tại Mỹ nhằm tìm ra sự liên hệ giữa lượng vitamin D bổ sung và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở những người bổ sung lượng vitamin D từ trên 600 IU/ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn so với những người chỉ tiêu thụ dưới 100 IU/ngày. Cụ thể, việc bổ sung vitamin D 600IU/ngày gíup nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở nam giới giảm 16%.

Qi Sun et al, 2010. Vitamin D intake and risk of cardiovascular disease in US men and women. Am J Clin Nutri, 94 (2): 534-542