Vitamin D rất cần để duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh, thiếu vitamin D sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy tim, đột quỵ. Theo khảo sát ở Mỹ từ năm 2000-2004, người có nồng độ 25(OH)D3 (dẫn xuất vitamin D trong máu) thấp hơn 20 ng/ml có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành, suy tim,... cao hơn.

Kết quả nghiên cứu của Giovannucci và cộng sự (2010) trên 18225 đàn ông chứng minh nồng độ vitamin D trong máu có liên hệ chặt chẽ với nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ở những người có nồng độ 25(OH)D3 thấp hơn 15 ng/ml có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao gấp 2,4 lần so với người có nồng độ 25(OH)D3 30 ng/ml.

Theo kết quả khảo sát của Wang T.J và cộng sự (2008), nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp ở những người có nồng độ 25(OH)D3 dưới 15 ng/ml cao hơn 53% so với những người có nồng độ 25(OH)D3 trên mức này. Nguy cơ cao huyết áp tăng 80% ở những người có nồng độ 25(OH)D3 dưới 10 ng/ml.

Parris M.K., 2010. Vitamin D and K as pleiotropic nutrients: clinical importance to the skeletal and cardiovascular systems and preliminary evidence for synergy. Alternative Medicine Review, 15 (3): 199-222